ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

ŠKOLSKÁ RADA dle zák. 561/2004 - JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY


 

Zápis č. 1. ze zasedání školské rady

dle zákona č. 561/2004 Sb., dne 8.4.2015


V souladu s § 167 zák.č. 561/2004 Sb., svolal na den 8.4.2015 ředitel školy Mgr. Petr Zmek první zasedání školské rady zvolené na nové funkční období.

Rada je tříčlenná, dle rozhodnutí zřizovatele školy – MČ Praha 8. Schůzky se zúčastnili všichni zvolení a jmenovaní členové školské rady ZŠ a MŠ Ústavní.

Členy rady jsou:


p. Jan Kouba, zvolený jako zástupce rodičů ZŠ

p. Mgr. Bohuslav Karvánek, zvolený jako zástupce pedagogů ZŠ

p. Doc.Ing. Bohumír Garlík, Csc., jmenovaný zřizovatelem MČ Praha 8


Rada se i nadále bude scházet, na půdě školy a bude jí poskytován potřebný servis.

Rada projednala následující body:

1. Volba předsedy rady – zvolen Mgr. Bohuslav Karvánek

2. Volba místopředsedy – zvolen p. Jan Kouba

3. Rada schválila jednací řád rady – všemi hlasy

4. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o průběhu šk. roku 2014/2015

5. Rada vzala na vědomí informaci o dokončených opravách školy (zateplení včetně

výměny oken, opravy střech)

6. Rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o předpokládaném zahájení celkové

rekonstrukce školní jídelny koncem června 2015.


Příští schůzku svolá předseda rady na podzim školního roku 2015/2016.


V Praze dne 8.4.2015


Mgr. Bohuslav Karvánek v.r.

předseda školské rady

Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT