ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

Detail článku

Mezitřídní konference o elektrárnách

Různé ZŠ
8. 4. 2015 02:03
Čtenářů: 446
Fotogalerie
Projektové vyučování na naší škole má široké uplatnění na prvním i druhém stupni a to nejen v krátkodobých projektech, ale i v rozsáhlejších ať jednopředmětových či mezipředmětových projektech – z letošních uvádím např. v předmětech ekologická praktika (Buněčná struktura, Koloběh vody, Herbáře, ...), fyzika (Kouzla s fyzikou, Měření času, Hejblátka, ...), pracovní činnosti (Povolání a řemesla) atd.

V tomto pololetí jsem spolu se žáky devátých ročníků v rámci učiva fyziky o zdrojích energie uskutečnila rozsáhlejší projekt Konference o elektrárnách. Projekt byl určen 2–4 členným skupinám, jejichž úkolem bylo zpracovat základní informace o daném typu elektrárny. Praktická část projektu spočívala ve výrobě modelu elektrárny, teoretická část obsahovala základní informace o principu činnosti elektrárny, vhodnost jejího umístění, nákres, vysvětlení výhod a nevýhod  dané elektrárny, případně nějaké zajímavosti. Každá skupina si mohla formu zpracování zvolit sama - písemná forma (formou dokumentace na 3-4 strany A4 či formou plakátu A2) nebo Powerpointová prezentace.

Vyvrcholením celého projektu byla prezentace vlastní práce dne 1. 4. 2015 před spolužáky (cca pětiminutový výstup). Akce byla společná pro obě deváté třídy a probíhala dvě vyučovací hodiny v posluchárně naší školy. Převážná část žákyň a žáků se svého úkolu zhostila velmi zodpovědně, práci odevzdala včas a výstup před spolužáky zvládla velmi dobře. Škoda, že někteří znehodnotili své vynaložené úsilí tím, že informace četli z papíru či PC prezentace.

Přestože jsou takové formy práce velmi náročné na čas, organizaci a vyžadují zodpovědný přístup i ze strany žáků, domnívám se, že jsou pro ně přínosem. Žáci se takto učí mnoha praktickým dovednostem a získávají zkušenosti, které mohou uplatnit v budoucím životě, jako jsou – vyhledávání a zpracování informací, možnost kreativního zpracování získaných informací, schopnost prezentace své práce a názorů před ostatními, schopnost „umět prodat“ svou práci i vědomosti apod.

Ráda bych proto poděkovala všem, kteří věnovali zpracování projektu potřebné úsilí a jejichž práce má velmi kvalitní úroveň. Oceňuji rovněž odvahu vystoupit před ostatními. Nezasvěcenému člověku se může několikaminutový výstup na veřejnosti zdát snadný, ale výstup před cca padesáti vrstevníky většina z vystupujících žáků zažila poprvé a přesto zvládla velmi dobře.

                                                                                              Zdeňka Kamarádová

Fotogalerie:
Informace k článku
Nejčtenější článek kategorie Různé ZŠ:
... zápis do 1. tříd ZŠ a další aktuality...

Hodnocení článku
Průměrné skóre: 2.9
Hlasů: 188

Kliknutím na zvolený počet hvězdiček hodnotíte článek. Dobrý článek = více hvězdiček a naopak.

1

2

3

4

5

Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT