ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - VOLITELNÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Následující informace jsou každoročně upřesňovány během měsíce září každého školního roku dle aktuální nabídky a zájmu žáků a rodičů !!
Děkujeme za pochopení.


Volitelné předměty:

Všechny dříve nabízené volitelné předměty byly nahrazeny nabídkou druhého cizího jazyka.

Německý jazyk - od 7. ročníku

Francouzský jazyk - letos v 9. ročníku


Nepovinné předměty:

Relaxační a jógové cvičení        1.  pro začátečníky

                                                     2. pro mírně pokročilé

 

Dále škola zajišťuje v rámci vyučování nebo po vyučování bezplatně:

 • Nápravné čtení – péče o žáky s SPU (na 1.stupni)
 • Maňásek - divadelní skupina, dotuje SRPŠZájmové aktivity v rámci školní družiny:

 • KUCHTÍK  ( kroužek vaření )
 • DELFÍNEK ( plavání v bazénu )
 • KERAMIKA (platí se zvlášť !!! , bez omezení věku )
Zájmové placené aktivity, zajišťované agenturami:

 • Angličtina pro 1. a 2. ročník     jazyková agentura Camberwell
 • Angličtina pro žáky 3. - 9. ročníků

 kurzy pro získání mezinárodních certifikátu  British Council

web:

FameLab 2012 - Projekty - British Council - Česká republika
        KROUŽKY.CZ -  agentura pro děti:

 • Hra na zobcovou flétnu pro začátečníky i pokročilé
 • Vědecké pokusy pro začátečníky i pokročilé ( to není věda nás baví!)
 • Futsal
 • Gumičkování – loom bands
 • Hip hop
 • Miniházená

 

 VĚDA NÁS BAVÍ - vědecký kroužek pro 1. stupeň (www.vedanasbavi.cz)

 FLORBAL - samostatný zájmový útvar, trenér pan Juráček

ITALŠTINA -  pro 1. a 2. stupeň

Societá Dante Alighieri – pražská sekce www.dantepraga.cz,

                                            tel. 773 034 030Další pravidelné aktivity pro žáky naší školy:

 • Cyklus „Mládež a kultura“ – dopolední divadelní a hudební představení (KD Krakov, KD Ládví, Salesiánské divadlo, Divadlo K. Hackera v Kobylisích, atd.)
 • Klub mladého diváka – podvečerní představení pro žáky II. stupně v divadlech v centru Prahy
 • Klub mladého čtenáře – odebírání knih za výhodnou cenu (KMČ)
 • Školní česká a anglická knihovna, spolupráce s British Council
 • Školní soutěže ve zpěvu (Školní Superstar), recitaci (Pražské poetické setkání)
 • Charitativní akce , celostátní akce neziskového sektoru ( Světluška, Liga proti rakovině, Stop AIDS, Chrpa - rehabilitační koně atd. )
 •  Šachový turnaj
 • Sběr  papíru, enviromentální výchova v praxi - celopražské a celostátní soutěže ve třídění komunálního odpadu
 • Výstavy ve vlastní „Galerii pod schody“
 • Spolupráce s DDM Prahy 8 – účast na olympiádách, sportovních soutěžích, protidrogová prevence
 • Spolupráce s Městskou policií – přednášky k dopravní výchově
 • Spolupráce s Policií ČR – přednášky v rámci prevence kriminality
 • Dopravní výchova - návštěvy dopravního hřiště v ZŠ Glowackého
 • Organizování pobytů v přírodě, školních výletů, lyžařských kurzů
 • Tradiční týdenní poznávací zájezd do Anglie pro 7. – 9. ročník

 s ubytováním v rodinách

 • Mikulášská nadílka
 •  Vánoční zpívání
 • Vánoční jarmark, jarní jarmark
 • Branný den      
 • Sportovní den
 • Exkurze – muzea, galerie, ZOO, Botanická zahrada, provozy hl. m. Prahy v rámci likvidace komunálního odpadu, vodárenské provozy atd.


V Praze, říjen 2015

Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT