ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - HLAVNÍ TERMÍNY A ÚKOLY ŠK. ROKU

Termíny budoucích akcí školy jsou operativně doplňovány.


Výchovněvzdělávací oblast 2015 -2016:
 • realizovat školní vzdělávací program:
 • v 1.-9. ročníku - Naše škola
 • pokračovat s programem prevence patologických jevů ve společnosti, spoluporáce s Policií ČR
 • v 9. ročníku připravit děti na zkoušky na střední školy
 • pokračovat v užší spolupráci učitelů 1. a 2. stupně
 • propojit více i děti 1. a 2. stupně v projektech a „patronátech“
 • velkou pozornost věnovat otázkám čtenářské gramotnosti
 • začleňovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd
 • podpořit zájem o informační technologie na 1. stupni, nový předmět od 2009-2010 ve 3. ročníku
 • nabízet žákům 2. stupně volitelné vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • pokračovat dle zájmu žáků v realizaci kurzů plavání a lyžování a škol v přírodě
 • plně využívat ve vyučovacím procesu pomůcky MM projektor,  INTERNET, IA tabule, lokální Wi-Fi sítě...
 • zajistit pravidelné akce pro děti z mateřské školy Ústavní 
 • více prezentovat práci tříd na nových www. stránkách školy, budovat i vlastní třídní stránky
 • spolupracovat s pedagogickými a poradenskými institucemi a s veřejností
 • připravit dle zájmu veřejnosti 1 vernisáž ročně v Galerii Pod schody
 • připravit program pro děti a rodiče k zápisu do 1. tříd
 • připravit výstavu v Galerii Pod schody pro rodiče a děti ke dni otevřených dveří
 • pořádat pravidelně vánoční šachový turnaj
 • Vánoční a Jarní jarmark, jiné výroční akce – zapojení široké rodičovské veřejnosti
 • olympiády, recitační a konverzační a sportovní soutěže
 • sportovní den ve škole pro všechny žáky
 • branný den - ochrana člověka při mimořádných situacích
 • tématické exkurze
 • pravidelný výjezd dle zájmu žáků do rodin do Anglie
 • pokračovat v jazykových kurzech  British Council ve škole

Materiálnětechnická oblast:

 • definitivně dokončit a doladit akci generální rekonstrukce školní kuchyně a jídelen      
 • postupně vybavovat další prostory školy novým nábytkem
 • rekonstruovat zbylé původní sportovní plochy na školním hřišti
 • dokončit rekonstrukci elektroinstalace v budově školy
 • postupně vyměňovat podlahové krytiny a povrchy na chodbách a halách školy
 • využívat nabídky sponzorství třídních a školních akcí za strany rodičů, SRPŠ,  využívat sponzorské nabídky rodičů řemeslnických prací a materiálu pro konkrétní třídy

Kontrolní činnost:
 • motivace žáků v jednotlivých předmětech
 • celková kvalita vyučování
 • realizace školního vzdělávacího programu
 • kvalita výuky ve výchovných předmětech

Pedagogické rady:

 •   pátek   28.   8.   2015

 •  středa   11. 11.   2015

 •  středa   20.   1.   2016

 •  středa   13.   4.   2016

 •  středa   22.   6.   2016   


Třídní schůzky, rady rodičů a konzultace s rodiči:

 •  Rada rodičů SRPŠ       pondělí  21. 9. 2015  18.00 h.
 •  Třídní schůzky            čtvrtek   24. 9. 2015
                                              17.00 a 18.00 h.
 • Konzultace bez objednávání                           
                                  čtvrtek 10. 12. 2015  17-19h.

 •  Rada rodičů SRPŠ      
 •  Třídní schůzky           

 •  KONZULTAČNÍ HODINY  2.           pololetí
                       - bude oznámeno. 


    
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků:

 • STŘEDA    13. 1. 2016

                   9.00 - 10.15 - fyzické prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách
                   10.30 - dopolední setkání vedení školy s rodiči v posluchárně.


                    14.00 - 16.30 
- prohlídka školy
                                 16.30  - odpolední setkání vedení školy s rodiči budoucích žáků - dalších zájemců o školu v posluchárně školy.

Zápis do 1. ročníku ZŠ:


 •  STŘEDA 3. 2. 2016

                 od 14.00  do  18.00  hodinPravidelné  akce školy:

 • Výjezdy do  přírody
 • Poznávací zájezdy zaměstnanců školy
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční zpívání
 • Vánoční jarmark
 • Lyžařský kurz
 • Jarní jarmark
 • Pobytový zájezd žáků do Anglie
 • Branný den
 • Sportovní den
 • další akce budou upřesněny během školního roku.

                                      
Odborné exkurze:

 •   7. a 9. třídy - chemický provoz
                            - spalovna komunálního odpadu, sběrný dvůr
                             - vodárna, pekárna, čistírna odpadních vod...

       
Tělovýchovné kurzy:
 • plavání –  3. roč. -  Bazén Na ŠUTCE
 • lyžařský kurz - letos 20. - 26.2.2016Výjezdy tříd do přírody a jiné pobyty:
 • 1. - 9. třídy dle zájmu, pouze  v termínech od 25. 4. 2015 do 17. 6. 2016 !


     

Ředitelské volno pro děti:

dle potřeby
 • Případné bude upřesněno dle situace během školního roku.Přijímací řízení na střední školy:
 • bude upřesněno


      V Praze   22. 9. 2015Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT