ZŠ a MŠ ÚSTAVNÍ, fakultní škola PedF UK ,smluvní partner BRITISH COUNCIL.
Adresa: Hlivická 1/400,
PRAHA  8, Czech Republic.

PROJEKTY - PROJEKT ESF INOSKOP

ZŠ a MŠ Ústavní byla aktivním účastníkem  dlouhodobého projektu, nazvaného INOSKOP.
Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Výsledkem náročné dvouleté práce všech školních týmů vybraných škol Prahy je kromě jiných výstupů i velmi zajímavá tištěná publikace - sborník, ve kterém zájemci najdou vše o naší škole a práci jejích pedagogů.

.


Cíle projektu

  • Zavádění pedagogických a didaktických inovací do práce učitelů základních škol, které ve svém důsledku pozitivně ovlivní počáteční vzdělávání žáků tak, aby měli lepší základní předpoklady pro budoucí úspěch ve studiu a v zaměstnání v měnícím se evropském vzdělávacím prostoru a na trhu práce.
  • Vytvoření sítě inovujících základních škol, které se obohacují o nové teoretické a aplikační poznatky.
  • Přiblížení školy rodičům, veřejnosti...
  • Poskytnutí odborné pomoci učitelům, jejich dlouhodobé a systematické vzdělávání pro zvýšení profesionality a osobnostně sociální rozvoj.
  • Umožnění zpětné vazby pedagogické fakultě pro další vzdělávání studentů učitelství.


Partner projektuUniverzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzděláváníPodpořené osoby JPD pro cíl 3 - všichni žáci 2. stupně ZŠ


Realizační tým školy


  • Mgr. Ivana Jarkovská ( druhý zástupce ředitele ZŠ a MŠ Ústavní)
  • Mgr. Melanie Černá (učitelka, výchovný poradce a metodik primární prevence na 1. stupni ZŠ)
  • RNDr. Dominik Dvořák (garant součinnosti s realizačním týmem na PedfUK)

  • Bližší informace naleznete zde

Fotogalerie:

Ve sborovně
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Copyright ZŠ - Ústavní 2006 - 2015 | Provozováno na RS MAXSOFT